5 juridische tips als je binnenkort gaat trouwen

Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Gefeliciteerd! Waarschijnlijk ben je meer bezig met de kleding, de gasten en de perfecte locatie dan met de juridische aspecten van het huwelijk. Begrijpelijk natuurlijk. Maar niet per se verstandig.

Als familierechtadvocaat in Amsterdam spreek ik bijna dagelijks mensen die het achteraf betreuren dat ze de juridische kant van de zaak niet beter hadden uitgezocht. Vandaar mijn vijf tips om de mooiste dag van je leven ook juridisch helemaal in orde te maken.

Tip 1: Beslis over het huwelijksgoederenregime

Je kunt op twee manieren regelen hoe je tijdens je huwelijk omgaat met bezittingen en schulden: of je trouwt ‘in gemeenschap van goederen’, of je stelt ‘huwelijkse voorwaarden’ op.

Als je niets doet, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat jullie met het jawoord ook ‘ja’ zeggen tegen elkaars bezittingen. Alles wat van jou was, is nu ook van de ander – en vice versa. Wat sommige mensen echter vergeten, is dat dit ook geldt voor schulden – nieuw en oud, bekend en onbekend. Ook de risico’s van een eventueel eigen bedrijf van één van jullie, zijn nu voor jullie samen.

Ik kan me voorstellen dat je dat soort dingen toch liever wat anders regelt. In dat geval moeten jullie bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Het mooie daarvan is dat het maatwerk is, precies toegesneden op jullie situatie. In de huwelijkse voorwaarden kun je bijvoorbeeld bepalen dat ieder het ‘voorhuwelijks vermogen’ zelf houdt. Of je kunt bepalen dat schenkingen en erfenissen niet in de gemeenschap vallen. Je kunt ook iedere gemeenschap van goederen helemaal uitsluiten (hoewel het vooralsnog niet mogelijk is om uit te sluiten dat, na een echtscheiding, een van de twee partneralimentatie moet betalen). Iets anders wat veel wordt geregeld in de huwelijkse voorwaarden, is het pensioen. Worden de opgebouwde pensioenaanspraken verdeeld, of juist niet?

Het kan een geruststellend gevoel zijn om dit soort dingen vast te leggen. En als je de afspraken na verloop van tijd wilt herzien, kan dat natuurlijk (zie tip 3).

Tip 2: Zorg voor een goede financiële administratie

Het is niet bepaald romantisch: de administratie. Maar ook als het allemaal goed gaat in het huwelijk, is het belangrijk dat jullie een goede financiële administratie bijhouden.

Hebben jullie huwelijkse voorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten? Houd dan je financiën ook echt gescheiden. Dus: privévermogen op een aparte rekening, op je eigen naam gesteld, zonder vermenging met ander (gemeenschappelijk) geld. Of hebben jullie afgesproken om alles te delen, behalve schenkingen en erfenissen? Laat die dan niet op een gemeenschappelijke rekening storten. Als je huwelijk onverhoopt eindigt in een scheiding, is het namelijk zeer moeilijk te achterhalen waar het geld is gebleven.

Hebben jullie in de huwelijkse voorwaarden afgesproken om elk jaar zogenoemd overgespaard inkomen te verrekenen? Doe dat dan ook. In mijn praktijk zie ik eigenlijk nauwelijks mensen dit doen, waardoor er aan het einde van het huwelijk afgerekend moet worden alsof er een gemeenschap van goederen was. Ik kan je verzekeren dat er altijd één van de twee is die daar niet blij van wordt.

Tip 3: Evalueer periodiek

Er kan in de loop van je huwelijk natuurlijk van alles veranderen, waardoor de keuzes die jullie vooraf hadden gemaakt niet meer eerlijk uitpakken. Evalueer daarom regelmatig (bijvoorbeeld iedere vijf jaar) of de eerdere afspraken nog wel passen bij jullie situatie.

Misschien is één van beiden inmiddels een eigen bedrijf gestart. Dan is het heel verstandig om daar de huwelijkse voorwaarden op af te stemmen. Het kan ook zijn dat één van jullie minder is gaan werken, of juist aanzienlijk meer is gaan verdienen. Ook dan is het goed om te bekijken of er nieuwe afspraken nodig zijn, die meer recht doen aan de nieuwe situatie.

Tip 4: Maak een testament op

Voor een aantal zaken kan het verstandig zijn om ook meteen een testament te laten opmaken. Als je ervoor kiest om met uitsluiting van gemeenschap te trouwen, kun je een testament opstellen waarbij bij overlijden wordt gedaan alsof er een gemeenschap van goederen was. Als er sprake is van vermogen, kan dat namelijk leiden tot aanzienlijk minder belastingheffing.

Ook als er kinderen uit een eerdere relatie zijn, is het slim om goed na te denken over hoe het geregeld wordt bij overlijden. Erft je aanstaande echtgenoot? Of zorg je ervoor dat je kinderen ook direct een deel krijgen?

Tip 5: Houd je relatie goed

Dat is natuurlijk de belangrijkste tip: blijf vanaf dag één investeren in je relatie. Mocht het huwelijk onverhoopt mislopen, bekijk dan mijn blog 5 dingen die je moet doen als je gaat scheiden.

Kortom

Ik hoop dat je je met deze tips goed kunt voorbereiden op je huwelijk. Als je de tips waardevol vindt, stel ik het zeer op prijs als je dit blog deelt via Twitter, LinkedIn en Facebook. Heb je hierover nog vragen, dan kun je gerust contact met me opnemen.

Naschrift: met ingang van 1 januari 2018 bestaat de algehele gemeenschap van goederen niet meer. 

terugterug

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag