Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Reach Advocaten, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Reach Advocaten is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Reach Advocaten is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

Alle rechten op deze website behoren toe aan Reach Advocaten, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Heeft u een vraag?

Neem contact op voor kennismaking of consultatie.

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag