Gezag, omgang & Informatie
Degene die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind

Gezag, omgang & Informatie

Iedere minderjarige staat onder gezag. Degene die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind, beheert het geld en de spullen van het kind en is de wettelijk vertegenwoordiger.

Onder gezag wordt volgens de wet verstaan het ouderlijk gezag dan wel de voogdij. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één van de ouders uitgeoefend. Voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan een ouder.

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben ouders gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen. Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijven ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen. Van deze hoofdregel kan door de rechter worden afgeweken als een kind “klem” dreigt te raken tussen de ouders. In dat geval kan de rechter dan bepalen dat slechts één van de ouders na de scheiding het gezag voortaan uitoefent.

Ongehuwde ouders hebben niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Om dat te verkrijgen kunnen zij samen een verzoek bij de rechtbank indienen (formulier aanvragen gezamenlijk gezag). Als de ouder met gezag hiervoor geen toestemming geeft dan is het mogelijk de rechter te verzoeken alsnog met het gezag belast te worden.

In al deze en andere kwesties die betrekking hebben op het gezag kunnen de advocaten van Reach Advocaten u vakkundig bijstaan.

Dit geldt ook voor het opstellen van een ouderschapsplan (Model Ouderschapsplan). Het is verplicht dit over te leggen bij een echtscheidingsverzoek of verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de informatie- en consultatie uitwisseling over belangrijke onderwerpen (schoolkeuze, medische behandeling);
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Omgang en informatie

Iedereen heeft recht op en de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen. Als ouders uit elkaar gaan moeten zij afspraken maken over de zorg. Als u het niet eens kunt worden over de omgang dan kunt u alleen of samen aan de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen. Dat kan ook als u niet getrouwd bent geweest. Als u samen het gezag hebt is een regeling in een op te stellen ouderschapsplan verplicht.

De ouder die het gezag heeft moet de ouder zonder gezag informatie geven over de kinderen, over bijvoorbeeld hun school en gezondheid. Dit is bij wet geregeld.

Wij kunnen u bijstaan als u de rechter wilt verzoeken om een omgangs- en/of informatieregeling vast te stellen.

Neemt u gerust contact op met een van onze advocaten.

Heeft u een vraag?

Gerelateerde nieuwsberichten

Reviews

“In vaak toch gestreste tijden heel goed bijgestaan een heel prettige ervaring.”

“Heel snelle reactiesnelheid, snelle en goede inschatting van je juridische positie en zij weet dit ook in klare taal goed over te brengen. Ik ben heel blij dat ik met deze top advocaat in contact gekomen ben.”

“Zeer spannende tijd, maar fantastisch tot laatste details afgehandeld. Ook ná de uitspraak perfecte afhandeling.”

“When dealing with matters of Family Law an advocate not only has to know the Law, but also to understand the emotion. Without doubt Robert Neijenhof is blessed with both qualities.”

“Zij heeft mij goed en zeer vakkundig bijgestaan. Ze was duidelijk in wat ik kon verwachten tijdens de rechtszaak.”

“Haar advies was duidelijk en voor de rechtbank heb ik ontzettend veel houvast aan haar gehad en een geweldige advocate, die zich ook kan invoelen bij haar cliënt. Zeker aan te bevelen.”

“Mijn casus werd snel opgepakt door Robert Neijenhof die op een duidelijke en correcte manier tot een sluitend dossier kwam. Met het gewenste inlevingsvermogen en een prettige omgangsvorm was het aangenaam 'zaken' doen.”

“Oprechte, eerlijke en strijdlustige partner bij het conflict.”

“Ingrid heeft mij op een betrokken en professionele wijze geholpen met een netelige kwestie. Daarbij heeft ze door haar pro-actieve en alerte benadering een en ander in goede banen geleid.”

“Wij zijn zeer tevreden over het integere, open en zeer kundige advies van Robert. Hij zorgde voor de rode draad in dit proces. En bewerkstelligde met duidelijk uitleg en sturing dat wij onze niet ter zake doende emoties los moesten laten. Hij heeft ons heel goed naar de zitting geloodst en met een succesvol resultaat.”

“Heel snelle reactiesnelheid, snelle en goede inschatting van je juridische positie en weet dit ook in klare taal goed over te brengen. Ik ben heel blij dat ik met deze top advocaat in contact gekomen ben.”


Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag