Aanvaarding of verwerping van een nalatenschap

Aanvaarding of verwerping van een nalatenschap

Een erfgenaam heeft na het overlijden van erflater de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.  De keuze wordt gedaan door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Zuiver aanvaarden betekent dat de erfgenaam alle vermogensbestanddelen, maar ook alle schulden  van de overledene accepteert. Over het algemeen levert een dergelijke keuze geen problemen op omdat een erfgenaam min of meer op de hoogte zal zijn van de positieve vermogenspositie van de erflater. Toch blijkt uit de erfrechtpraktijk dat het soms goed mis kan gaan. Als achteraf namelijk blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn dan wordt diegene die zuiver heeft aanvaard met zijn of haar gehele eigen vermogen aansprakelijk. Dit betekent simpelweg dat de erfgenaam uit eigen zak er voor moet zorgdragen dat alle schuldeisers volledig worden betaald.

Door beneficiair te aanvaarden kan een dergelijke situatie worden voorkomen. Bij beneficiaire aanvaarding wordt de erfenis namelijk alleen geaccepteerd als deze positief is. De erfgenaam is niet met zijn of haar eigen vermogen aansprakelijk als de nalatenschap negatief blijkt te zijn.

Het is ook mogelijk een erfenis te verwerpen. In dat geval wordt de nalatenschap niet geaccepteerd door de erfgenaam. Hij of zij ontvangt dan ook niets uit de erfenis, maar is ook niet aansprakelijk als de erfenis negatief blijkt te zijn.

Op eenmaal gemaakte keuze van zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen kan, afgezien van een enkele uitzondering, niet worden teruggekomen. Deze keuze is onherroepelijk.

Tot 1 september 2016 was het mogelijk dat een erfgenaam zonder dat in de gaten te hebben een nalatenschap zuiver aanvaarde. Als een erfgenaam voor die datum bijvoorbeeld de woning van de overledene leeghaalde en waardeloze spullen naar de kringloopwinkel bracht door werd die erfgenaam geacht zuiver te hebben aanvaard. Door de wetswijziging van 1 september 2016 geldt een dergelijke handeling niet meer als een daad van zuivere aanvaarding. Alleen als de erfgenaam, voordat hij of zij een keuze heeft gemaakt, goederen van de erflater verkoopt of op een andere manier aan schuldeisers onttrekt wordt dat als een daad van zuivere aanvaarding gezien.

Een ander belangrijke wetswijziging ziet op de situatie dat een erfgenaam nadat hij of zij de erfenis zuiver heeft aanvaard wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. De wet biedt dan de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld de kantonrechter te verzoeken alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.

Deze termijn geldt ook als de nalatenschap is afgewikkeld en verdeeld en er alsnog een onverwachte schuld blijkt te zijn. In dat geval is een erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk, maar zal alleen wat is geërfd moeten worden terugbetaald.

Neem gerust contact op met Reach Advocaten of stel hier uw vraag. Onze deskundige advocaten staan u graag bij.

Heeft u een vraag?

Gerelateerde nieuwsberichten

Reviews

“In vaak toch gestreste tijden heel goed bijgestaan een heel prettige ervaring.”

“Heel snelle reactiesnelheid, snelle en goede inschatting van je juridische positie en zij weet dit ook in klare taal goed over te brengen. Ik ben heel blij dat ik met deze top advocaat in contact gekomen ben.”

“Zeer spannende tijd, maar fantastisch tot laatste details afgehandeld. Ook ná de uitspraak perfecte afhandeling.”

“When dealing with matters of Family Law an advocate not only has to know the Law, but also to understand the emotion. Without doubt Robert Neijenhof is blessed with both qualities.”

“Zij heeft mij goed en zeer vakkundig bijgestaan. Ze was duidelijk in wat ik kon verwachten tijdens de rechtszaak.”

“Haar advies was duidelijk en voor de rechtbank heb ik ontzettend veel houvast aan haar gehad en een geweldige advocate, die zich ook kan invoelen bij haar cliënt. Zeker aan te bevelen.”

“Mijn casus werd snel opgepakt door Robert Neijenhof die op een duidelijke en correcte manier tot een sluitend dossier kwam. Met het gewenste inlevingsvermogen en een prettige omgangsvorm was het aangenaam 'zaken' doen.”

“Oprechte, eerlijke en strijdlustige partner bij het conflict.”

“Ingrid heeft mij op een betrokken en professionele wijze geholpen met een netelige kwestie. Daarbij heeft ze door haar pro-actieve en alerte benadering een en ander in goede banen geleid.”

“Wij zijn zeer tevreden over het integere, open en zeer kundige advies van Robert. Hij zorgde voor de rode draad in dit proces. En bewerkstelligde met duidelijk uitleg en sturing dat wij onze niet ter zake doende emoties los moesten laten. Hij heeft ons heel goed naar de zitting geloodst en met een succesvol resultaat.”

“Heel snelle reactiesnelheid, snelle en goede inschatting van je juridische positie en weet dit ook in klare taal goed over te brengen. Ik ben heel blij dat ik met deze top advocaat in contact gekomen ben.”


Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag