Recht doen aan kinderen en ouders? 

Direct na publicatie van het rapport ‘Recht doen aan kinderen en ouders’ spraken Ariane Hendriks en Ingrid Vledder in een opinie-artikel hun zorgen uit over de uitkomsten van het reflectietraject van de jeugdrechters.

Zij wezen erop dat het reduceren van de misstanden binnen het jeugdrecht tot een communicatieprobleem geen recht doet aan kinderen en hun ouders. Uiteraard is het goed als jeugdrechters beter gaan luisteren, maar beter luisteren leidt echter niet vanzelfsprekend tot een betere rechtsbescherming.

Het EB Tijdschrift voor Scheidingsrecht vroeg hen uitgebreider te reageren op het rapport. 

Dit artikel gaat in op de aanpak en uitkomsten van het onderzoek. Zo pakt de keuze om tegelijkertijd te reflecteren op jeugdbeschermingszaken en gezag- en omgangstalen ongelukkig uit. Ook had kritischer gereflecteerd moeten worden op de eigen frames en vooroordelen. Het is een gemiste kans dat het rapport het onderwerp huiselijk geweld in gezag- en omgangszaken negeert en niet reflecteert op de rol van de rechter in dit soort zaken.

Het artikel sluit af met het doen van een aantal concrete suggesties voor meer en andere aanbevelingen. 

Het volledige artikel vind je hier.

terugterug

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag