Ingrid Vledder pleit voor meer rechtsbescherming voor ouders en hun kinderen

Ingrid Vledder was bij het tv-programma Khalid & Sophie te gast om te praten over de noodzaak van meer rechtsbescherming voor ouders en hun kinderen, en beter feitenonderzoek in de Jeugdbescherming.

Zo zei zij daar onder andere: ‘Er moet vandaag al iets gebeuren. Er moet beter onderzoek gedaan worden naar de feiten. Feiten, meningen, conclusies, het loopt allemaal door elkaar heen. Rechters moeten vanaf vandaag, vanaf morgen serieuzer ter zitting gaan kijken wat er gebeurt.’ En: ‘Ik vind het heel erg zorgelijk dat er op dit moment zo weinig feitenonderzoek wordt gedaan, met - vergis je niet - hele verstrekkende gevolgen.’ En: ‘Kinderrechters moeten  meer oog hebben voor de ongelijke rechtspositie tussen de instanties (de Raad voor de Kinderbescherming) en de ouders en het kind.’

Het volledige fragment vind je hier.

In het programma wordt gerefereerd aan het opinie-artikel dat zij samen met Ariane Hendriks schreef. Dat artikel vind je hier.

Het artikel in de Trouw ‘Volgt een jeugdzorgaffaire op het toeslagenschandaal?’ vind je hier.

terugterug

Persoonlijk, Betrokken én Toegewijd. Stel direct een vraag